Audytor ISO 45001

W dniu 25.01.2020 r. uzyskałem certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu audytora wewnętrznego ISO 45001.

Jest to najnowsza norma “BHP” zastępująca dotychczasowe OHSAS 18001 i PN 18001. Oznacza to konieczność przejścia na nową normę.

W najbliższych miesiącach planuję uzyskać certyfikat audytora wiodącego co umożliwi mi pomoc Państwu w implementacji normy w firmie.

Aktualnie posiadana wiedza umożliwia mi łatwe dostosowanie dokumentacji firmowej do wymagań ISO 45001.

Zapraszam do kontaktu w celu implementacji ISO 45001 w Państwa firmie – we współpracy z jednostką certyfikującą.