Szkolenia BHP – Czasookresy

Podstawa prawna

Tematyka obowiązkowych szkoleń BHP jest jednym z ciekawszych zagadnień dotyczących ogólnie pojętego BHP. Każdy pracownik musi zostać przeszkolony przed dopuszczeniem do pracy (szkolenie wstępne i stanowiskowe) oraz w określonych czasookresach (szkolenie okresowe).

Ustawodawca tematykę szkoleń BHP zawarł w “Kodeksie Pracy” oraz w “Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Są to dwa podstawowe akty prawne, które uzupełniają się wzajemnie tworząc jednolity system szkolenia pracowników.

W Kodeksie Pracy znajdziemy zapis:

§2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o prace.

W rozporządzeniu w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy znajdziemy szczegółowe informacje na temat formy szkolenia, czasookresów, programów szkoleń itd.

Zanim jednak pracodawca zacznie szkolenie, zawsze na samym początku powinien przede wszystkim odpowiednio zaszeregować stanowiska pracy. Istotnym jest aby zaszeregowanie odpowiadało realnym obowiązkom pracownika.

Przykładowo „Inżynier Sprzedaży” może być stanowiskiem typowo handlowym, ale też może wiązać się z koniecznością pracy na budowie, wysokości itd.

§ 71. Programy szkolenia wstępnego oraz szkolenia okresowego, określające szczegółową tematykę, formy realizacji i czas trwania szkolenia, dla poszczególnych grup stanowisk opracowuje pracodawca lub w porozumieniu z pracodawcą – jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie ramowych programów szkolenia

Szkolenia okresowe BHP

Stanowiska Administracyjne

Pierwsze szkolenie okresowe pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjnych przechodzą przed ukończeniem 12 miesiąca pracy a następnie co 6 lat.

Jednakże ustawodawca w 2019 roku zmodyfikował przepisy wychodząc z założenia, że stanowiska biurowe mają małe zagrożenia. Dopuszczono możliwość aby nie powtarzać szkoleń okresowych.

§ 141. Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Inaczej mówiąc – pracownik biurowy nie musi przechodzić szkoleń okresowych BHP chyba, że działalność pracodawcy związana jest z nadmiernym ryzykiem. 

Ze szkolenia okresowego bhp zwolnieni są pracownicy administracyjno-biurowi zatrudnieni u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy zawodowej, dla której określono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka.

Jest to ogromna zmiana w dotychczasowym podejściu do tematyki szkoleń okresowych.

Stanowiska robotnicze

Pierwsze szkolenie okresowe przechodzą przed ukończeniem 12 miesięca pracy a następnie co 3 lata. Chyba, że stanowisko zagrożone jest pracami szczególnie niebezpiecznymi. Wtedy stanowiska robotnicze przechodzą szkolenie bhp co rok.

Stanowiska inżynieryjne

Pierwsze szkolenie okresowe przechodzą przed ukończeniem 12 miesięca pracy a następnie co 5 lat. Szkolenie musi być przeprowadzone w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.

Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami

Pierwsze szkolenie okresowe przechodzą przed ukończeniem 6 miesiąca pracy a następnie co 5 lat. Jest to jedna z istotniejszych grup szkoleniowych ponieważ to właśnie te osoby tworzą „klimat bezpieczeństwa” w zakładzie pracy. Inaczej mówiąc muszą posiadać pełną wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny pracy ponieważ to ich postawa jest wzorem dla pracowników.

Wzory zaświadczeń

Na uwadze należy mieć, że od 1 stycznia 2020 roku zmieniły się wzory karty szkolenia wstępnego oraz zaświadczeń ze szkoleń okresowych. Stare wzory są już całkowicie wyłączone z użytkowania.

Główne zmiany dotyczący ochrony danych osobowych pracowników. Usunięto informację o miejscu urodzenia pozostawiając jedynie datę urodzenia. Moim zdaniem to nadal dużo informacji jak na jeden dokument, ale tak postanowił ustawodawca.

Zmianie uległo też rozmieszczenie informacji takich jak data szkolenia, miejsce i data wystawienia zaświadczenia, numer zaświadczenia itd. Zmiany kosmetyczne, które poprawiają czytelność dokumentu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Checkbox GDPR is required

*

Zgadzam się